Putni nalog

U Zagrebu će se 2. i 3. prosinca 2016. godine održati prvi kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu.

 

 

Prva obavijest

 

Više o kongresu saznajte na http://hdtm.hr/kongres/