Putni nalog

VI Kongres Asocijacije GEH-a BiH održat će se u u Banskom Dvoru u Banja Luci od 6. do 9. rujna 2017 god.

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo mi je da Vas pozovem za učešće i prisustvo  u VI –om Kongresu Asocijacije GEH-a BiH koji će se održati u Banja Luci 6.-9. 9.2017 god. u Banskom Dvoru.

Cilj predstojećeg Kongresa je sticanje novih saznanja iz oblasti Gastroenterohepatologije, upoznavanje sa novinama  urgentnig stanja GEH, dijagnostičkih i terapiskih procedura. Kongres čine: usmene prezentacije, poster prezentacije, vještine, slušaoci. Vještine (Live endoscopy) će biti prenošena direktno iz naše Endoskopske jedinice na mjesto održavanja kongresa.
U okviru Kongresa je oragizovan i Kongres medicinskih sestra i tehničara.
U svijetu medicine koji se neprestano i brzo mijenja nephodno je da gastroenterohepatolozi posjeduju određena profesionalna saznanja i svojstva kako bi bili uspješni u svom radu sa primarnim ciljem za dobrobit pacijenta. Događaj je od višestrukog interesa za Gastroenterohepatologe, Hirurge, Interniste, doktore porodične medicine, medi.sestre i tehničare, studente medicine.


Pozivamo Vas da Vašim učešćem doprinesete promociji GEH. Želimo da doživite nezaboravne , posebno lijepe trenutke, u našoj gostoljubivosti, domaćinskom odnosu  i ljepoti Banjaluke.


Sve potrebne informacije su Vam dostupne na našem sjtu: www.geha.ba

S radošću Vas očekujemo!

Predsjednik Asocijacije GEH-BiH

Prof.dr Stevan Trbojević