Putni nalog

U Kliničkoj bolnici Dubrava u dane 1. i 2. lipnja 2017. održat će se tradicionalne radionice: ADRIATIC EUS & ERCP WORKSHOPS; dostupan je FINALNI PROGRAM

 

 

Finalni program