Putni nalog

Kao i ove godine, i u 2016. će se organizirati polaganje EBGH ispita u Hrvatskoj

 
 
Letak
 
Zainteresirani kolege se mogu javiti dr Ani Kunović na Email kunovic_ana@yahoo.com