Putni nalog

ESBGH ispit će se se u Hrvatskoj u 2017. godini održati dana 27. travnja; prijavite se!

 

 

Letak

 

Više o ispitu i EBGH na http://www.eubogh.org/exam/

 

Svi zainteresirani koji ispit žele pohađati u Hrvatskoj mogu se javiti mail-om na hgd@hgd.hr