Putni nalog

Europski ispiti iz transplantacijske medicine možete prijaviti do 15. lipnja 2019. godine; moguće su i prijave za počasne diplome.

 

 

Europski odbor za transplantacijsku medicinu ove godine u rujnu organizira ispit za dodjelu Europskih diploma u transplantacijskoj medicini koji će se održavati u Copenhagenu u sklopu Europskog kongresa za transplantaciju solidnih organa (ESOT). Ova diploma predstavlja potvrdu najvišeg stupnja usavršavanja u transplantaciji za liječnike interniste različitih struka.

Pravo izlaska na ispit imaju svi kadidati koji su proveli minimalno dvije godine transplantacijskog usavršavaja (mlađi kandidati).

Kandidati koji imaju više od 10 godina kontinuiranog rada kao specijalisti mogu se kvalificirati za priznavanje počasne diplome.

Prijave traju do 15. lipnja 2019., a sve detaljnje informacije mogu se naći na https://uemssurg.org/divisions/transplantation/transplant-medicine/ebsq-examination