Putni nalog

Sekcija za ultrazvuk u gastroenterologiji HGD-a poziva sve zainteresirane članove da tijekom javne rasprave završno sa 31. prosinca 2016. daju svoje komentare . . .

 

 . . . na dokumente pristanka informiranog bolesnika za biopsiju jetre, punkciju organa ili tvorbe u trbuhu pod kontrolom ultrazvuka te dokument obavijesti o UZV abdomena.

 Više na dnu dijela web stranice HGD-a posvećenom Sekciji za ultrazvuk u gastroenterologiji