Putni nalog

Kolegice Katerina Klapčić (OB Pula), Iva Košuta (KB Merkur) i Matea Majerović (KBC Zagreb) položile ESEGH ispit! Čestitamo!!

 

 

Neka budu primjer drugima!

 

http://www.eubogh.org/exam/