Putni nalog

Poslijediplomski tečaj I. kategorije 'Rastuće kronične bolesti jetre' odžat će se u KB Merkur dana 1. lipnja 2019. godine

 

 

Preuzmite program tečaja