Putni nalog

 
Predsjednik:  
 
Dr.sc. Tomislav Bokun, dr.med.
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu
Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinička bolnica Dubrava
Av. Gojka Šuška 6, 10040 Zagreb
Email: tbokun@gmail.com
 
 
Podpredsjednik:
 
Nikola Perković, dr.med.
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
Klinika za unutarnje bolesti
Klinički bolnički centar Split
Spinčićeva 1, 21000 Split
Email: n.perkovic@yahoo.com
 
 
 
 
 
Izješće kolege Damira Aličića sa jednomjesečnog boravka u Magdeburgu u 2016 godini.