Putni nalog

 
Predsjednik:
 
doc.dr.sc. Ivica Grgurević, dr.med.
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu
Klinika za unutarnje bolesti
Kliničke bolnica Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
10040 Zagreb
ivica.grgurevic@zg.htnet.hr
 
 
 
ČLANOVI SEKCIJE:
 
 1. Prof.dr.sc. Milan Kujundžić, KB Dubrava
 2. Prof.dr.sc. Žarko Babić, KB Dubrava
 3. Prof.dr.sc. Marko Banić, KB Dubrava
 4. Tomislav Bokun, dr.med., KB Dubrava
 5. Ivan Gunjača, dr.med., KB Dubrava
 6. Doc.dr.sc. Ivica Grgurević, KB Dubrava
 7. Doc.dr.sc. Mario Tadić, KB Dubrava
 8. Dr.sc. Sanda Mustapić, KB Dubrava
 9. Prim.dr.sc. Tajana Štoos-Veić, KB Dubrava
 10. Prim.dr.sc. Marija Crnčević-Urek, KB Dubrava
 11. Prof.dr.sc. Davor Štimac, KBC Rijeka
 12. Irena Krznarić-Zrnić, dr.med., KBC Rijeka
 13. Aleksandar Čubranić, dr.med., KBC Rijeka
 14. Prof.dr.sc. Sandra Milić, KBC Rijeka
 15. Prof.dr.sc. Nadan Rustemović, KBC Zagreb
 16. Doc.dr.sc. Milorad Opačić, KBC Zagreb
 17. Prof.dr.sc. Željko Krznarić, KBC Zagreb
 18. Branko Bilić, dr.med., KBC Zagreb
 19. Dr.sc. Hrvoje Iveković, dr.med., KBC Zagreb
 20. Nikola Stanković, dr.med., OB Dubrovnik
 21. Prof.dr.sc. Marko Duvnjak, KBC Sestre milosrdnice
 22. Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, KBC Sestre milosrdnice
 23. Prim.dr.sc. Davor Hrabar, KBC Sestre milosrdnice
 24. Dr.sc. Neven Baršić, KBC Sestre milosrdnice
 25. Dr.sc. Lucija Virović-Jukić, KBC Sestre milosrdnice
 26. Ivan Budimir, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
 27. Sanja Stojsavljević, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
 28. Alen Biščanin, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
 29. Zdravko Dorosulić, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
 30. Dr.sc. Tajana Pavić, KBC Sestre milosrdnice
 31. Vedran Tomašić, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
 32. Ivan Lerotić, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
 33. Doc.dr.sc. Marko Nikolić, KBC Sestre milosrdnice
 34. Dominik Kralj, dr.med., Sestre milosrdnice
 35. Doc.dr.sc. Tajana Filipec-Kanižaj, KB Merkur
 36. Dr.sc. Nikola Sobočan, KB Merkur
 37. Marinko Lukić, dr.med., OB Bjelovar
 38. Jadranko Turčinov, dr.med., OB Zadar
 39. Katerina Klapčić, dr. med., OB Pula
 40. Prof.dr.sc. Izet Hozo, KBC Split
 41. Doc.dr.sc. Željko Puljiz, KBC Split
 42. Darko Brnić, dr.med., KBC Split
 43. Zoran Bogdanović, dr.med., Poliklinika Sunce
 44. Prof.dr.sc. Silvio Mihaljević, KBC Osijek
 45. Andreja Oršulić, dr.med., KBC Osijek
 46. Prof.dr.sc. Ante Bilić, KB Sveti Duh
 47. Dr.sc. Rosana Troskot-Perić, KB Sveti Duh
 48. Željka Belošić-Halle, dr.med., KB Sveti Duh
 49. Jozo Mihaljević, dr.med., OB Nova Gradiška
 50. Milan Gojo, dr.med., OB Požega
 51. Zvonimir Gugić, dr.med., OB požega
 52. Bojan Mariani, dr.med., OB Varaždin
 53. Ivan Bogadi, dr.med., KB Merkur
 54. Vladimir Matić, dr.med., OB Koprivnica

 

DOKUMENTI ZA JAVNU RASPRAVU

Dokumenti za javnu raspravu:  dokumenti pristanka informiranog bolesnika za 1) biopsiju jetre, 2) punkciju organa ili tvorbe u trbuhu pod kontrolom ultrazvuka te 3) dokument obavijesti o UZV-u abdomena.

 

Na sastanku Sekcije za ultrazvuk u gastroenterologiji te Upravnog odbora koji su održani tijekom Godišnjeg sastanka HGD-a u Bolu na Braču zaključeno je da se dokumenti pristanka informiranog bolesnika (za biopsiju jetre i za punkciju organa ili tvorbe u trbuhu pod kontrolom ultrazvuka te dokument obavijesti o UZV-u abdomena) koje su izradile radne skupine Sekcije, nakon što su u finalnom obliku usvojeni od strane Sekcije i Upravnog odbora, stavljaju na javnu raspravu cjelokupnom članstvu HGD-a do dana 31. prosinca 2016.  Do tog roka dobrodošli su svi konstruktivni prijedlozi, nakon čega će dokumenti biti konačno ispred HGD-a i usvojeni. Svoje prijedloge mošete uputiti na mail ivica.grgurevic@zg.htnet.hr.
 
 
 
 
 
 
 
Pored toga, ovdje možete preuzeti i cjelokupni tekst monografije o kvaliteti i standardima u gastroenterološkom ultrazvuku kako bi ga svi zainteresirani mogli primjenjivati u svakodnevnom radu.