Predsjednik:
 
doc.dr.sc. Ivica Grgurević, dr.med.
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu
Klinika za unutarnje bolesti
Kliničke bolnica Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
10040 Zagreb
ivica.grgurevic@zg.htnet.hr
 
 
 
ČLANOVI SEKCIJE:
 
  1. Prof.dr.sc. Milan Kujundžić, KB Dubrava
  2. Prof.dr.sc. Žarko Babić, KB Dubrava
  3. Prof.dr.sc. Marko Banić, KB Dubrava
  4. Tomislav Bokun, dr.med., KB Dubrava
  5. Ivan Gunjača, dr.med., KB Dubrava
  6. Doc.dr.sc. Ivica Grgurević, KB Dubrava
  7. Doc.dr.sc. Mario Tadić, KB Dubrava
  8. Dr.sc. Sanda Mustapić, KB Dubrava
  9. Prim.dr.sc. Tajana Štoos-Veić, KB Dubrava
  10. Prim.dr.sc. Marija Crnčević-Urek, KB Dubrava
  11. Prof.dr.sc. Davor Štimac, KBC Rijeka
  12. Irena Krznarić-Zrnić, dr.med., KBC Rijeka
  13. Aleksandar Čubranić, dr.med., KBC Rijeka
  14. Prof.dr.sc. Sandra Milić, KBC Rijeka
  15. Prof.dr.sc. Nadan Rustemović, KBC Zagreb
  16. Doc.dr.sc. Milorad Opačić, KBC Zagreb
  17. Prof.dr.sc. Željko Krznarić, KBC Zagreb
  18. Branko Bilić, dr.med., KBC Zagreb
  19. Dr.sc. Hrvoje Iveković, dr.med., KBC Zagreb
  20. Nikola Stanković, dr.med., OB Dubrovnik
  21. Prof.dr.sc. Marko Duvnjak, KBC Sestre milosrdnice
  22. Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, KBC Sestre milosrdnice
  23. Prim.dr.sc. Davor Hrabar, KBC Sestre milosrdnice
  24. Dr.sc. Neven Baršić, KBC Sestre milosrdnice
  25. Dr.sc. Lucija Virović-Jukić, KBC Sestre milosrdnice
  26. Ivan Budimir, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
  27. Sanja Stojsavljević, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
  28. Alen Biščanin, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
  29. Zdravko Dorosulić, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
  30. Dr.sc. Tajana Pavić, KBC Sestre milosrdnice
  31. Vedran Tomašić, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
  32. Ivan Lerotić, dr.med., KBC Sestre milosrdnice
  33. Doc.dr.sc. Marko Nikolić, KBC Sestre milosrdnice
  34. Dominik Kralj, dr.med., Sestre milosrdnice
  35. Doc.dr.sc. Tajana Filipec-Kanižaj, KB Merkur
  36. Dr.sc. Nikola Sobočan, KB Merkur
  37. Marinko Lukić, dr.med., OB Bjelovar
  38. Jadranko Turčinov, dr.med., OB Zadar
  39. Katerina Klapčić, dr. med., OB Pula
  40. Prof.dr.sc. Izet Hozo, KBC Split
  41. Doc.dr.sc. Željko Puljiz, KBC Split
  42. Darko Brnić, dr.med., KBC Split
  43. Zoran Bogdanović, dr.med., Poliklinika Sunce
  44. Prof.dr.sc. Silvio Mihaljević, KBC Osijek
  45. Andreja Oršulić, dr.med., KBC Osijek
  46. Prof.dr.sc. Ante Bilić, KB Sveti Duh
  47. Dr.sc. Rosana Troskot-Perić, KB Sveti Duh
  48. Željka Belošić-Halle, dr.med., KB Sveti Duh
  49. Jozo Mihaljević, dr.med., OB Nova Gradiška
  50. Milan Gojo, dr.med., OB Požega
  51. Zvonimir Gugić, dr.med., OB požega
  52. Bojan Mariani, dr.med., OB Varaždin
  53. Ivan Bogadi, dr.med., KB Merkur
  54. Vladimir Matić, dr.med., OB Koprivnica

 

DOKUMENTI ZA JAVNU RASPRAVU

Dokumenti za javnu raspravu:  dokumenti pristanka informiranog bolesnika za 1) biopsiju jetre, 2) punkciju organa ili tvorbe u trbuhu pod kontrolom ultrazvuka te 3) dokument obavijesti o UZV-u abdomena.

 

Na sastanku Sekcije za ultrazvuk u gastroenterologiji te Upravnog odbora koji su održani tijekom Godišnjeg sastanka HGD-a u Bolu na Braču zaključeno je da se dokumenti pristanka informiranog bolesnika (za biopsiju jetre i za punkciju organa ili tvorbe u trbuhu pod kontrolom ultrazvuka te dokument obavijesti o UZV-u abdomena) koje su izradile radne skupine Sekcije, nakon što su u finalnom obliku usvojeni od strane Sekcije i Upravnog odbora, stavljaju na javnu raspravu cjelokupnom članstvu HGD-a do dana 31. prosinca 2016.  Do tog roka dobrodošli su svi konstruktivni prijedlozi, nakon čega će dokumenti biti konačno ispred HGD-a i usvojeni. Svoje prijedloge mošete uputiti na mail ivica.grgurevic@zg.htnet.hr.
 
 
 
 
 
 
 
Pored toga, ovdje možete preuzeti i cjelokupni tekst monografije o kvaliteti i standardima u gastroenterološkom ultrazvuku kako bi ga svi zainteresirani mogli primjenjivati u svakodnevnom radu.