Putni nalog

Tečaj Konvencionalni ultrazuk probavne cijevi održat će se u petak, 21. travnja 2017. u KBC Rijeka

 

Program