MREŽA INTERVENCIJSKE GASTROENTEROLOGIJE CRO-GASTRONET-ERCP

Radna skupina Hrvatskog gastroenterološkog društva izradila je predložak “Hrvatske mreže intervencijske gastroenterologije – ERCP” i nakon široke javne rasprave Skupština Društva prihvatila je spomenuti dokument kao konsenzus Hrvatskog gastroenterološkog društva. Odlukama ministra zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje navedeni konsenzus je implementiran u svakodnevnu kliničku praksu čime se osigurava ostvarivanje prava svih građana Republike Hrvatske na jednaku dostupnost najbolje zdravstvene zaštite, očuvanje i poboljšanje zdravlja uz dulji i kvalitetniji život. Mreža CRO-GASTRONET-ERCP osmišljena je i s nakanom da se svim zdravstvenim djelatnicima, u svim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske olakša brza komunikacija s devet visoko specijaliziranih tercijarnih centara za djelatnost ERCP-a sa ciljem uske suradnje u smislu najboljeg i najbržeg mogućeg liječenja bolesnika s dijagnozama akutnog kolangitisa, akutnog bilijarnog pankreatitisa ili komplikacija kolecistektomije u obliku postoperacijskih ozljeda žučovoda. Jasno definiranim postupnicima omogućit će se standardizacija zdravstvenih usluga u korist bolesnika, ali i najučinkovitije korištenje ekonomskih resursa. Svaki početak je težak, ali se kako predvidive tako i nepredvidive prepreke mogu uspješno riješiti zajedničkim konstruktivnim radom i naporima svih dionika zdravstvenog sustava.