NOVOST

SIGURNA PRIMJENA GASTROINTESTINALNE ENDOSKOPIJE U KONTEKSTU PANDEMIJE KORONAVIRUSOM

Sigurna primjena gastrointestinalne endoskopije u kontekstu pandemije koronavirusom - PREPORUKE RADNE SKUPINE ENDOSKOPSKE SEKCIJE HRVATSKOG GASTROENTEROLOŠKOG DRUŠTVA 31.10.2020

Preporuke