NOVOST

SKUPŠTINA HRVATSKOG GASTROENTEROLOŠKOG DRUŠTVA

Za preuzimanje Dnevnog reda Skupštine Hrvatskog gastroenterološkog društva koja će se održati 5.12.2020. u 16:30 minuta molimo ulogirajte se pod Članove - Zapisnici sa sjednica/ Skupština