NOVOST

Izvanredna sjednica Skupštine HGD-a

Poštovane kolegice i kolege i poštovani članovi Hrvatskoga gastroenterološkoga društva,

Upravni odbor Hrvatskoga gastroenterološkoga društva je na svojoj sjednici održanoj 15. travnja ove godine, sukladno svojim ovlastima iz članka 19. Statuta, donio odluku o održavanju izvanredne sjednice Skupštine koja će se održati 21. svibnja 2021. godine u 18 sati u online formi putem platforme Zoom.

Razlozi za sazivanje izvanredne skupštine leže u potrebi za izmjenom Statuta Hrvatskoga gastroenterološkoga društva, a sve kako bi se stvorio pravni okvir za glasovanje na izbornim sjednicama Skupštine kada se iste održavaju u online formatu.

Upravni odbor Hrvatskoga gastroenterološkoga društva je na sjednici održanoj 11. ožujka ove godine jednoglasno odlučio da će se, s obzirom na nepovoljne epidemiološke prilike diljem Europe, ovogodišnji IX. Kongres Hrvatskoga gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem održati online, od 28. listopada do 30. listopada 2021. godine.

Kao i do sada, Kongres Hrvatskoga gastroenterološkog društva prigoda je za sazivanje redovite izborne Skupštine Hrvatskoga gastroenterološkog društva na kojoj bi se uz budućeg predsjednika trebali izabrati i Nadzorni odbor te budući tajnik ili tajnica Društva te budući blagajnik ili blagajnica Društva.
Kako bi se jasno definirao pravni okvir te izrijekom definirala mogućnost javnog glasovanja na izbornim sjednicama Skupštine koje se održavaju „na daljinu“, bez obzira hoće li ili neće u Republici Hrvatskoj biti na snazi posebne protuepidemijske mjere, smatramo uputnim izmijeniti određene odredbe Statuta HGD-a.

Pozivajući se na odredbu članka 21. Statuta Hrvatskoga gastroenterološkog društva, koja generalno omogućuje da se 2/3-skom većinom nazočnih članova Skupštine može donijeti odluka da se sve odluke na Skupštini donose javnim glasovanjem, predlaže se donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta kojima bi se iznimno za izborne sjednice Skupštine koje se održavaju „na daljinu“ izbori za sva tijela Hrvatskoga gastroenterološkog društva mogli provoditi javnim glasovanjem.
Ako se takva odluka o izmjeni Statuta Hrvatskoga gastroenterološkog društva donese na izvanrednoj sjednici Skupštine u svibnju 2021., omogućilo bi se provođenje izbora za sva tijela Hrvatskoga gastroenterološkog društva na izbornoj sjednici Skupštine u listopadu 2021. koja će se održati „na daljinu“. U tom smislu, u Statutu Hrvatskoga gastroenterološkog društva mijenja se članak 21. koji se nadopunjuje:

„U slučajevima kada se izborne sjednice skupštine održavaju putem video konferencije, telefonske konferencije ili na neki drugi tehnički način „na daljinu“, izbori za tijela HGD-a mogu se na izbornoj sjednici skupštine HGD-a provoditi javnim glasovanjem neovisno o tome je li odredbama Statuta određeno drugačije“     

U kontekstu svega navedenoga pozivam Vas da dana 21. svibnja 2021. godine u 18 sati sudjelujete u radu izvanredne Skupštine sa samo jednom točkom dnevnog reda, a to je odluka o izmjeni Statuta Hrvatskoga gastroenterološkog društva. 

Izvanrednoj sjednici moći ćete se pridružiti pomoću poveznice koja je poslana na Vašu mail adresu kao dio obavijesti o održavanju izvanredne sjednice.

 

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Neven Ljubičić, dr. med.

predsjednik HGD-a