KAKO POSTATI ČLANOM?

POSTUPAK UČLANJENJENJA NOVIH ČLANOVA U HRVATSKO GASTROENTEROLOŠKO DRUŠTVO

 

Zainteresirani kolege trebaju kontaktirati tajnicu ili tajnika Hrvatskog gastroenterološkog društva na e-mail: hgd@hgd.hr

Prijavi za članstvo u Hrvatskom gastroenterološkom društvu treba priložiti preporuku najmanje jednog redovitog člana Hrvatskog gastroenterološkog društva (specijaliste). Prijava se podnosi e-mailom tajniku/ci Društva, a treba uz preporuku sadržavati zamolbu i životopis pristupnika s detaljnim opisom stručnog i znanstvenog rada te podacima za kontakt.

Pristupnica za članstvo

 

Procedura izbora novih članova

Pristupnica ili pristupnik koji žele postati članicom ili članom Hrvatskog gastroenterološkog društva mora uz zamolbu i životopis koji će dostaviti tajnici ili tajniku Društva imati i pisani prijedlog najmanje jednog redovitog člana Hrvatskog gastroenterološkog društva (specijaliste, odnosno mentora ili rukovoditelja ustrojbene jedinice). Pristigli zahtjev recenzira jedan od članova Upravnog odbora i recenzija se prezentira na sjednici Upravnog odbora te ukoliko Upravni odbor jednoglasno prihvati kandidaturu, pristupnica/pristupnik se na sjednici Skupštine službeno promovira u člana Hrvatskog gastroenterološkog društva. Redovitim i pridruženim članom HGD postaje se potpisivanjem pristupnice s izjavom o prihvaćanju odredbi ovog Statuta. Po ovjeri pristupnice od strane Upravnog odbora pristupnik se upisuje u Registar članova koji vodi tajnica ili tajnik HGD.

 

Članarina

Sukladno članku 13. Statuta Hrvatskog gastroenterološkog društva i Odluci Skupštine Hrvatskog gastroenterološkog društva o iznosu godišnje članarine, redoviti i pridruženi članovi Hrvatskog gastroenterološkog društva dužni su godišnje uplatiti članarinu u vrijednosti od 200 kuna najkasnije do 31. ožujka svake kalendarske godine. U slučaju kasnijeg plaćanja cijena članarine je dvostruko viša. Sukladno članku 15. Statuta Hrvatskog gastroenterološkog društva članstvo u Hrvatskom gastroenetrološkom društvu prestaje neplaćanjem članarine najmanje godinu dana (odnosi se na redovne i pridružene članove).