OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

I

Unosom svojih osobnih podataka u registracijski obrazac i odabirom/klikom na „PRIHVAĆAM“ potvrđujem da sam kao Ispitanik /Ispitanica potpuno razumio/razumjela sve ovdje navedene činjenice i istovremeno dajem svoju suglasnost za obradu svih dostavljenih / unesenih osobnih podataka Voditelju obrade društvu AGENTIUS d.o.o., sa sjedištem na adresi Podbrežje XIII. 22, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 67839334058, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi: gdpr@agentius.hr


II

Suglasan/Suglasna sam da se svi dostavljeni osobni podaci mogu obrađivati u sljedeću svrhu („Svrha obrade“): Pružanje usluge digitalnog povezivanja Voditelja obrade, zdravstvenih radnika i ovlaštenih nositelja odobrenja za lijekove i/ili njihovih ovlaštenih predstavnika u Republici Hrvatskoj („Nositelji odobrenja“), ​regulacijskim tijelima (tjelima javne vlasti) koja vode registre zdravstvenih djelatnika i zadužena su za provođenje i vrednovanje trajne edukacije te izdavanje licenci/odobrenja za samostalni rad​, radi omogućavanja Nositeljima odobrenja provođenja aktivnosti oglašavanja i informiranja zdravstvenih radnika o lijekovima, u skladu s primjenjivim propisima i ovom Privolom kao i organiziranja digitalnih radionica, tečajeva i edukacija zdravstvenih radnika od strane Nositelja odobrenja i njihovih ovlaštenika u skladu s primjenjivim propisima i ovom Privolom, te radi omogućavanja ​regulacijskim tijelima (tjelima javne vlasti) koja vode registre zdravstvenih djelatnika i zadužena su za provođenje i vrednovanje trajne edukacije te izdavanje licenci/odobrenja za samostalni rad, ​provođenja aktivnosti njihove međusobne suradnje u skladu s primjenjivim propisima i ovom Privolom


III

Suglasan/Suglasna sam da se svi dostavljeni osobni podaci mogu dostavljati radi opisane obrade sljedećim Primateljima/Kategorijama primatelja: svim odobrenim i upisanim Nositeljima odobrenja za lijekove u Republici Hrvatskoj, sukladno službenoj evidenciji iz digitalne baze Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH („HALMED“), prema informacijama dostupnim na http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/​, ​Hrvatskom liječničkom zboru (OIB: 60192951611), ​Ministarstvu zdravstva RH (OIB: 88362248492),

Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (OIB: 75297532041), ​regulacijskm tijelima (tjelima javne vlasti) koja vode registre zdravstvenih djelatnika i zadužena su za provođenje i vrednovanje trajne edukacije te izdavanje licenci/odobrenja za samostalni rad.


IV

Dostavljeni podaci biti će pohranjeni kod Voditelja obrade za cijelo vrijeme pružanja opisane usluge digitalnog povezivanja s bilo kojim od Nositelja odobrenja u cilju ispunjenja Svrhe obrade, a i nakon prestanka pružanja opisane usluge najviše 10 godina od ovog prihvata, osim ukoliko Ispitanik / Ispitanica naknadno ne odobri produljenje ovdje navedenog roka pohrane podataka.


V

U cijelosti sam upoznat/upoznata sa svim svojim pravima koja imam temeljem primjenjivih propisa u vezi sa zaštitom osobnih podataka, a posebno sa sljedećim pravima; da od Voditelja obrade zatražim u svakom trenutku; pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka ili ulaganje prigovora na obradu svojih osobnih podataka. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava mogu zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade.


VI

U cijelosti sam upoznat/upoznata s pravom da u bilo kojem trenutku povučem ovu Privolu, kao i da u bilo kojem trenutku podnesem prigovor nadzornom regulatornom tijelu.


VII

Izričito pristajem da obrada mojih osobnih podataka može uključivati i obradu u svrhu profiliranja i/ili automatiziranog donošenja odluka koje su zasnovane na takvoj obradi.


VIII

Izričito pristajem na mogućnost da se moji osobni podaci tijekom obrade mogu prenositi u treće zemlje izvan EU za koje u trenutku prijenosa ne postoji odluka o primjerenosti i/ili odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osobnih podataka.